Tren prop masteron results

______ Dose #1 _( 1mg )__________ Dose #2 _( 1mg )__________ Dose #3_( 1mg )
Day 0 –  100 % ( 1mg )
Day 1 –  90 % ( .9mg  remaining)
Day 2 –  81 % ( .8mg  remaing)
Day 3 –  73 % ( .7mg  remaining)
Day 4 –  65 % (.6mg remaining) +  100 % (1mg) = 
Day 5 –  59 % (.5mg remaining) +  90 % (.9mg remaining) = 
Day 6 –  53 % (.5mg remaining) +  81 % (.8mg remaing) = 
Day 7 –  47 % (.4mg remaining) +  73 % (.7mg remaining) = 
Day 8 –  43 % (.3mg remaining) +  65 % (.6mg remaining) +  100 % (1mg) = 

While we are familiar with the Propionate ester the remaining three esters that create Sustanon-250 are almost always found as part of a mixture or compounded anabolic androgenic steroid .

Developed by Organon, the original idea behind Sustanon-250 was to provide a testosterone form well-suited for hormone replacement therapy that would only needed to be administered once every few weeks and for all intense purposes the idea was a success. For the performance enhancing athlete Sustanon-250 can be a fine choice but the idea of injecting only once or twice a month is not applicable here. As a performance enhancer this testosterone like all forms will need to be administered on a more frequent basis. This mixture carries with it two fast, short esters, Propionate and Pheylpropionate, a longer more moderate ester Isocaproate and the very slow and long Decanoate ester. In order to keep testosterone levels stable and at their peak most athletes will inject Sustanon-250 at a minimum of every 3 days and more commonly every other day for optimal results.For more info see: Sustanon-250

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Tren prop masteron results

tren prop masteron results

Media:

tren prop masteron resultstren prop masteron resultstren prop masteron resultstren prop masteron resultstren prop masteron results

http://buy-steroids.org